Instruktori

Instruktors

Kristīna Linova

Apmācāmās kategorijas: A, B, BE
Valodas: LV, RU, EN

Instruktors

Rūdolfs Jakobsons

Apmācāmās kategorijas: B, BE
Valodas: LV, RU

Pasniedzēji

Pasniedzējs

Larisa Krukovska

Apmācāmās kategorijas teorijā: A, B, BE, C
Valodas: LV, RU

Pasniedzējs

Kristīna Linova

Apmācāmās kategorijas teorijā: A, B, BE
Valodas: LV, RU, EN