95. kods

95. kods

95 kods – profesionāls eksāmens autovadītājiem ar stāžu, lai pārbaudītu un paaugstinātu kvalifikāciju. To nepieciešams periodiski kārtot tiem, kas vada kravas transportlīdzekļus vai transportu, kurš paredzēts pasažieru pārvadājumiem. Tās attiecīgi ir C un D kategorijas un to apakškategorijas. Autovadītāja kvalifikācijas paaugstināšanas eksāmens nozīmē testa un praktiskās daļas nokārtošanu. Teorētiskais eksāmens ir veltīts ceļu satiksmes noteikumu jautājumiem un sastāv no profesionāliem jautājumiem par konkrēto kategoriju. Tajā ir iekļauti 45 jautājumi, no kuriem nepareizi atbildēt drīkst maksimāli uz pieciem. Praktiskā daļa ir daudz ilgāka, nekā kārtojot attiecīgo kategoriju: tā ir vismaz divu stundu braukšana ar autoinspektoru.

Teorija

65 €

Profesionālās transportlīdzekļu vadītāju kategorijas (95.kods) mērķis ir paaugstināt profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalīt profesionālos vadītājus no neprofesionāliem. To nosaka Direktīva 2003/59/EK, kas attiecas uz Eiropas Savienības pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā Eiropas Savienības dalībvalstīs, t.sk. Latvijā reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem (izņēmumi noteikti Autopārvadājumu likuma 6.1.un 30.1.pantos)

Transportlīdzekļu vadītājiem, kas D1, D1E, D, DE kategoriju kvalifikāciju ieguva no 2008.gada 10.septembra vai C1, C1E, C, CE kategorijas kvalifikāciju ieguva no 2009.gada 10.septembra, lai veiktu komerciālos pārvadājumus, ir jānokārto sākotnējie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

Pieteikties